Gyászlap

Döbbenten, fájdalomtól megtört szívvel, ám
Urunk akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

Hegedűs Béla

a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője,
esperes-lelkipásztor,
iskolánk főigazgatója,
2016. november 30-án
életének 59. lelkészi szolgálatának 35. évében
tragikus hirtelenséggel – visszaadta lelkét a Teremtőjének.


Hegedűs Béla 1981 óta szolgált református lelkészként. Hegedűs Bélát 1991-ben hazahívta szülővárosa, Tiszakécske lelkipásztorának. Legfontosabb feladatának a lelki építkezés mellett a templom külső és belső felújítását és az egykori református iskola újraindítását tartotta. Iskolánkban 1993-ban alázatos és eltökélt munkájának köszönhetően folytatódhatott fél évszázad után a református nevelés, először általános iskolai, majd gimnáziumi formában is. Lelkészi munkája mellett 1994-től iskolánk igazgatója, majd 2005-től főigazgatója lett. Iskolánkban 23 esztendőn át hirdette Isten igéjét a református áhítatokon; oktatta, nevelte a fiatalságot; együtt élt egyházával; tanácsaival, bölcsességével mindenkinek a rendelkezésére állt.

Bár számos gyülekezet meghívta lelkészének, haláláig a Tiszakécskei Református Egyházközség lelkipásztoraként szolgált. Tiszakécskei feladatain túl a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye espereseként, és a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökhelyetteseként is szolgált. Tagja volt a Magyarországi Református Egyház Zsinatának.

„Azt nagyon jól tudja mindenki, hogy jó vezetés nélkül nincs eredmény! Ha nincs „kikaparva a gesztenye“, akkor semmi sem működik, illetve nagyon nehezen, döcögősen... Sem az egyház temploma, sem annak az iskolája nem vinné be a falai mögé a híveket, a tanulókat, a munkatársakat, ha nem hallatszik el hozzájuk a hívó szó! Ha nem alkotnának egy közösséget. Egy jó közösséget!” – jelent meg nemrégen a tiszakécskei újságban róla egy cikkben, a negyedszázados munkáját dicsérve.

Szolgálatát mindig lelkiismeretesen, fiatalos lendülettel végezte.

2016. október 21-én Bács-Kiskun Megyéért Díjat kapott, mert kiemelkedően eredményes teljesítményével szolgálta a megye érdekeit és javát is.

Nagyon rövid ideig lehetett büszke ezen elismerésre is, mert az Úr a Lelki Házába hívta. Korán, túl korán kérte Őt magához a Mindenható!...

Nagyon sokan szerettük, tiszteltük Őt!

Legyen örök otthona az atyai házban!

„Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokotokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése óta.” (Mt 25,34)

A Családján túl gyászolja Őt a Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium minden tanára, dolgozója, diákja;
Tiszakécske református közössége, presbitériuma és mindenki, aki szerette és tisztelte.